DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI (21 październik 2017 )

W najbliższą sobotę 21 października będziemy obchodzić Dzień Dwujęzyczności. Jest to nowe święto ale coraz więcej szkoł w rόżnych krajach zaczyna je celebrować. Niesie ono za sobą piękne przesłanie, że granice і szerokość geograficzna nie mają dla nas znaczenia gdy łączy nas wspόlna idea dwujęzycznego і dwukulturowego wychowania naszych dzieci. W ten sposόb umacniamy w nich świadomość, że jako osoby dwujęzyczne mogą przebywać w większym gronie podobnych im ludzi і lepiej rozumieć rόżnice kulturowe jak і lepiej realizować ich życiowe і zawodowe plany. Dlatego prosimy państwa o pomoc w świętowaniu tego dnia. W miarę możliwości prosimy aby dzieci przyszły tego dnia do szkoły ubrane w nasze barwy narodowe – podobnie jak na paradę majową. Dodatkowo dzieci mogą przynieść do szkoły nasze potrawy narodowe takie jak np. pierogi lub pączki.

OFERTA SZKOŁY

PRZEDSZKOLE (9:00am -12:30pm)

Dzieci od 3 do 6 roku życia w trakcie zajęć umuzykalniających, plastycznych, ruchowych oraz różnego rodzaju gier i zabaw dydaktycznych rozwijajacych sprawności przygotowujące do nauki pisania i czytania, mówią po polsku, poznają polskie piosenki, zabawy i tradycje.
NOTE: Wymagane jest aby dziecko ukończyło 3 lata oraz musi samodzielnie korzystać z toalety.

8 - LETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA (9:00am -12:30pm)

Zajęcia obejmują nauczanie sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania w języku polskim, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów czytanych; rozwijanie znajomości słownictwa, nauczanie gramatyki i ortografii polskiej; lekcje umuzykalniające; nauczanie historii (w klasach V-VIII) oraz nauczanie polskiej geografii (w klasach VI-VIII).

3 - LETNIE LICEUM (9:00am -12:30pm)

Uczniowie poznają historię literatury polskiej od czasów najdawniejszych do wspólczesności. Nauka obejmuje również wybrane problemy z historii i kultury polskiej oraz zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności językowe, przydatne min. na uczelniach wyższych podczas egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego.W klasie III uczniowie zdają maturę pisemną i ustną z języka polskiego oraz historii Polski pomyślaną jako uroczyste podsumowanie i zakończenie polskiej szkoly sobotniej.

RELIGIA (12:45pm-1:30pm)

Nasza szkoła posiada licencję katechetyczną wydaną przez Archidiecezję Chicago na prowadzenie nauczania religii. Uczniowie klas sakramentalnych uczestniczą w dwuletnim programie katechetycznym, przygotowującym ich do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej (w klasie I i II) oraz Sakramentu
Bierzmowania (w klasie VII i VIII). Młodzież i dzieci Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego mają możliwość przystąpienia do sakramentów
świętych: I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania w kościele Św. Izaaka w Niles, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
Wszyscy katecheci uczący religii posiadają certyfikaty wydane przez Archidiecezję Chicago i nauczają religii w oparciu o program katechetyczny
zatwierdzony przez Archidiecezję Chicagowską dla szkół polonijnych.

ŚWIETLICA (12:45pm-1:30pm)

Dzieci od 3 do 7 roku życia w naszej świetlicy miło spędzą czas po zajęciach szkolnych pod okiem naszej wykfalifikowanej kadry.
(Szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia klasy jeśli nie będzie co najmniej 10 uczniów.)

ZESPÓŁ TANECZNY ``KROPECZKI`` (12:45pm-1:30pm)

Młodzi tancerze od 4 do 7 lat poznają podstawowe kroki polskich tanców ludowych i narodowych. W swoim repertuarze mają: Poleczkę, Krakowiaka, Wiązankę Tańców Śląskich którymi urozmaicają uroczystości szkolne takie jak; Dzień Nauczyciela, Ślubowanie, Jasełka, Dzień Matki, itp.
Zajęcia odbywają się w soboty .

KÓŁKO PLASTYCZNE (12:45pm-1:30pm)

Urozmaicone formy aktywności takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, modelowanie lub komponowanie rozwijają sprawność manualną dzieci, która później pomaga w zdobywaniu między innymi umiejętności pisania.
Rozwijaniu twórczej kreatywności uczniów służy również poznawanie nowych technik plastycznych. Collage, frottage, proste origami, malowanie “mokre w mokrym” to tylko niektóre z nich. Twórcza ekspresja nie tylko sprawia dzieciom olbrzymią frajdę, ale kształtuje także takie cechy jak : wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość i cierpliwość.
Na kółko plastyczne uczęszczają dzieci w różnym wieku i z różnych klas, ale wszyscy ze sobą współpracują i pomagają sobie wzajemnie. Rodzice czynnie angażują się w nasze sprawy dbając, aby niczego nie zabrakło.

PONADTO...

Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych zarówno przez naszą szkołę (konkurs czytania,ortograficzny, recytatorski) jak i przez inne polskie szkoły sobotnie, działające w metropolii chicagowskiej, a także organizacje i instytucje polonijne. Podczas organizowanych wyjazdów do muzeów, na koncerty, pokazy filmowe i przedstawienia teatralne uczniowie mają możliwość zapoznania się z polską kulturą i sztuką. Bogate polskie tradycje są kontynuowane podczas klasowych wigilii, spotkań ze Św. Mikołajem, przedstawień jasełkowych czy malowania pisanek. Uczniowie naszej szkoły odwiedzają cmentarze przed Dniem Zadusznym i corocznie biorą udziału w Paradzie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. MŁodzież klas licealnych uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami polskich uczelni i działaczami polonijnymi.

WYDARZENIA

19
Oct

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

10/19/2017

W najbliższą sobotę 21 października będziemy obchodzić Dzień Dwujęzyczności. Jest to nowe święto ale coraz więcej szkoł w rόżnych krajach zaczyna je celebrować. Niesie ono za sobą piękne przesłanie, że granice і szerokość...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
14
Oct

Poznan University of Technology

10/14/2017

W dniu 14 października 2017 roku w naszej szkole gościły reprezentantki z jednej z polskich uczelni - Politechniki Poznańskiej. Uczniowie klas licealnych usłyszeli dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej. Ponadto zapoznali się z oferowanymi programami tej uczelni, w jakim języku mogą studiować oraz jak zostać studentem Politechniki Poznańskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
12
Oct

A to Polska właśnie…

10/12/2017

Już za kilka tygodni Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego w Niles przemieni się w chłopską chatę z podkrakowskich Bronowic, a wszyscy którzy tego dnia zawitają do szkoły poczują się jak weselni goście. W pierwszą listopadową sobotę, w tej niezwykłej scenerii odbędzie się finał szkolnego Konkursu Czytania “Wiem, o czym czytam”. Będzie to już piąta edycja tego konkursu...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
7
Oct

„Różaniec do Granic”

10/07/2017

W sobotę 7 października 2017 roku, uczennice i uczniowie uczęszczający na lekcje religii w Polskiej Szkole im. I.J.Paderewskiego w Niles, razem ze swoimi katechetami, zjednoczyli się we wspólnej modlitwie różańcowej z Polakami, odmawiając „Różaniec do Granic”. Sto lat temu w Fatimie, Maryja przekazała trojgu portugalskim dzieciom orędzie ocalenia: nawracajcie się...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
LOGO_paderewski

NAUCZYCIELI

KLAS

UCZNIÓW

SPONSORZY

Wszystkim sponsorom, rodzicom z polskiej szkoły, na których zawsze możemy liczyć przy realizacji naszych przedsięwzięć oraz wiele innych osób, których nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska, a którym jesteśmy wdzięczni z całego serca za ustawiczne wsparcie.

Andrzej Gedlek, Bogdan Struminski, Kazimierz Panek, Zbigniew Piwoni & PlastAntique, William Melendez, Izabella Redlinski, Marzena Hairstylist, Endy’s Deli, Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy, G&C Electric Service Inc.,

Kalendarz 2017/18

<< Oct 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5