OFERTA SZKOŁY

PRZEDSZKOLE

Dzieci od 3 do 6 roku życia w trakcie zajęć umuzykalniających, plastycznych, ruchowych oraz różnego rodzaju gier i zabaw dydaktycznych rozwijajacych sprawności przygotowujące do nauki pisania i czytania, mówią po polsku, poznają polskie piosenki, zabawy i tradycje.
NOTE: Wymagane jest aby dziecko ukończyło 3 lata oraz musi samodzielnie korzystać z toalety.

8 - LETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Zajęcia obejmują nauczanie sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania w języku polskim, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów czytanych; rozwijanie znajomości słownictwa, nauczanie gramatyki i ortografii polskiej; lekcje umuzykalniające; nauczanie historii (w klasach V-VIII) oraz nauczanie polskiej geografii (w klasach VI-VIII).

3 - LETNIE LICEUM

Uczniowie poznają historię literatury polskiej od czasów najdawniejszych do wspólczesności. Nauka obejmuje również wybrane problemy z historii i kultury polskiej oraz zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności językowe, przydatne min. na uczelniach wyższych podczas egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego.W klasie III uczniowie zdają maturę pisemną i ustną z języka polskiego oraz historii Polski pomyślaną jako uroczyste podsumowanie i zakończenie polskiej szkoly sobotniej.

RELIGIA

Nasza szkoła posiada licencję katechetyczną wydaną przez Archidiecezję Chicago na prowadzenie nauczania religii. Uczniowie klas sakramentalnych uczestniczą w dwuletnim programie katechetycznym, przygotowującym ich do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej (w klasie I i II) oraz Sakramentu
Bierzmowania (w klasie VII i VIII). Młodzież i dzieci Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego mają możliwość przystąpienia do sakramentów
świętych: I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania w kościele Św. Izaaka w Niles, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
Wszyscy katecheci uczący religii posiadają certyfikaty wydane przez Archidiecezję Chicago i nauczają religii w oparciu o program katechetyczny
zatwierdzony przez Archidiecezję Chicagowską dla szkół polonijnych.

ZESPÓŁ TANECZNY ``KROPECZKI``

Młodzi tancerze od 3 do 7 lat poznają podstawowe kroki polskich tanców ludowych i narodowych. W swoim repertuarze mają: Poleczkę, Krakowiaka, Wiązankę Tańców Śląskich którymi urozmaicają uroczystości szkolne takie jak; Dzień Nauczyciela, Ślubowanie, Jasełka, Dzień Matki, itp.
Zajęcia odbywają się w soboty .

KÓŁKO PLASTYCZNE

Urozmaicone formy aktywności takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, modelowanie lub komponowanie rozwijają sprawność manualną dzieci, która później pomaga w zdobywaniu między innymi umiejętności pisania.
Rozwijaniu twórczej kreatywności uczniów służy również poznawanie nowych technik plastycznych. Collage, frottage, proste origami, malowanie “mokre w mokrym” to tylko niektóre z nich. Twórcza ekspresja nie tylko sprawia dzieciom olbrzymią frajdę, ale kształtuje także takie cechy jak : wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość i cierpliwość.
Na kółko plastyczne uczęszczają dzieci w różnym wieku i z różnych klas, ale wszyscy ze sobą współpracują i pomagają sobie wzajemnie. Rodzice czynnie angażują się w nasze sprawy dbając, aby niczego nie zabrakło.

PONADTO...

Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych zarówno przez naszą szkołę (konkurs czytania,ortograficzny, recytatorski) jak i przez inne polskie szkoły sobotnie, działające w metropolii chicagowskiej, a także organizacje i instytucje polonijne. Podczas organizowanych wyjazdów do muzeów, na koncerty, pokazy filmowe i przedstawienia teatralne uczniowie mają możliwość zapoznania się z polską kulturą i sztuką. Bogate polskie tradycje są kontynuowane podczas klasowych wigilii, spotkań ze Św. Mikołajem, przedstawień jasełkowych czy malowania pisanek. Uczniowie naszej szkoły odwiedzają cmentarze przed Dniem Zadusznym i corocznie biorą udziału w Paradzie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. MŁodzież klas licealnych uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami polskich uczelni i działaczami polonijnymi.

WYDARZENIA

25
Feb

Konkurs “Wiem o czy czytam”

02/25/2017

Polska Szkoła im. I.J. Paderewskiego w Niles, istniejąca od 40-tu lat, oprócz nauki polskiego języka pogłębia w uczniach szacunek do ojczystych tradycji i kultury. Ważny założeniem programowym szkoły jest także stymulowanie rozwoju społecznego uczniów i rozbudzanie w nich aktywnego udziału w poznawaniu i popularyzowaniu polskiej kultury.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
18
Feb

Wyjazd do restauracji Qulinarnia

02/18/2017

18 lutego pani Agnieszka Zychowska zaprosiła uczniów klasy 4a do swojej restauracji Qulinarnia, gdzie nasza klasa uczestniczyła w warsztatach kulinarnych. Dzieci poznały zasady i techniki lepienia pierogów, mogły poczuć się przez chwilę jak prawdziwi kucharze, poznać tajniki kuchni od zaplecza, zanurzyć ręce w mące i własnoręcznie wyrabiać ciasto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
18
Feb

Spotkanie z przedstawicielami NSZ, Nowe Pokolenie Chicago

02/18/2017

W sobotę 18 lutego nasza szkoła miała zaszczyt gościć „Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – nowe pokolenie Chicago”. Przybycie członków NSZ-tu miało na celu przybliżenie młodemu pokoleniu Polaków na emigracji, świadomości patriotyzmu i poświęcenia ludzi walczących o niepodległość, a także...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
18
Feb

Dzień Pluszowego Misia

02/18/2017

18 lutego 2017 r. po raz kolejny dzieci w Polskiej Szkole im. I.J. Paderewskiego obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji, na zaproszenie pani Dyrektor Christiny Schneider w szkole pojawił się Pluszowy Miś. Głównym celem tej wizyty było propagowanie czytania, integracja i aktywne włączenie dzieci do wspólnej zabawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
LOGO_paderewski

NAUCZYCIELI

KLAS

UCZNIÓW

SPONSORZY

Wszystkim sponsorom, rodzicom z polskiej szkoły, na których zawsze możemy liczyć przy realizacji naszych przedsięwzięć oraz wiele innych osób, których nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska, a którym jesteśmy wdzięczni z całego serca za ustawiczne wsparcie.

Andrzej Gedlek, Bogdan Struminski, Kazimierz Panek, Zbigniew Piwoni & PlastAntique, William Melendez, Izabella Redlinski, Marzena Hairstylist, Endy’s Deli, Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy, G&C Electric Service Inc.,

Kalendarz 2016/17

<< Feb 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5